15/02/2022

Dofinansowanie ze środków unijnych

Firma zawarła Umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie ze środków unijnych Projektu: „Wdrożenie w spółce SPEC-REM wyników prac B+R i opracowanych na ich podstawie nowych produktów” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego projektu firma kupuje następujące urządzenia:

 

 1. Maszyna do profilowania rur
 2. Stojak hutniczy do rur
 3. Regał do blach
 4. Wózek widłowy zasilany LPG
 5. Piła taśmowa
 6. Wycinarka plazmowa wraz ze stołem:
 7. Stół montażowy – 2 szt.
 8. Pirometr do mierzenia temperatury spoiny
 9. Półautomat spawalniczy z końcówka do spawania wąskoszczelinowego
 10. System wentylacji stanowisk pracy z zadymienia
 11. Obrotniki o regulowanej wysokości
 12. Ruchomy kolumnowy żuraw obrotowy
 13. Korki do prób ciśnieniowych
 14. Agregat do prób ciśnieniowych do 200 bar wraz z wyposażeniem mierniczym

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie wyników prac B+R dotyczących opracowania nowych produktów.

Planowane efekty projektu:

1. Poszerzenie asortymentu w aspekcie jakościowym i funkcjonalnym – wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu – niestandardowego połączenia lateralnego.

2. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (w aspekcie procesowym, produktowym i ekologicznym).

3. Utworzenie nowych miejsc pracy – 1 etat.

4. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

5. Zwiększenie mocy produkcyjnych i możliwości technologicznych zakładu, które pozwolą na realizację większej ilości zleceń i pozyskanie nowych grup odbiorców.

6. Wdrożenie rozwiązań zakładających zrównoważony rozwój.

7. Postrzeganie firmy jako zaawansowanej technologicznie.

8. Zwiększenie doświadczenia w zakresie wdrażania wyników badań, innowacji i wprowadzania na rynek nowych produktów.

Całkowita wartość projektu: 2 484 846,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 909 090,00 zł