Oferta
Remonty planowane

Spółka świadczy kompleksowe usługi dla planowych remontów instalacji rafineryjnych i petrochemicznych. Naszym atutem jest wykwalifikowana załoga biorąca udział w remontach dużych instalacji w kraju i za granicą. W ramach całościowego podejścia do klienta oferujemy m.in. zarządzanie projektem, zarządzanie budową, usługi inżynierskie dla potrzeb prowadzonych remontów, planowanie i harmonogramowanie przy użyciu profesjonalnych narzędzi softwarowych, zakup maszyn i urządzeń zgodnie ze specyfikacją klienta oraz kompleksową realizację prac budowlano-montażowych z ukierunkowaniem na remonty urządzeń i rurociągów jak również prefabrykację i montaż nowych rurociągów. Posiadamy specjalistyczne oprzyrządowanie umożliwiające skuteczne prowadzenie czynności remontowych.

Nasze umiejętności nie ograniczają się wyłącznie do realizacji zadań, ale w równym stopni jesteśmy w stanie zarządzać budową jak i bezpieczeństwem na całej budowie, co wielokrotnie udowodniliśmy podczas prowadzonych remontów. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do przejęcia w zarządzanie wydzielonego obszaru remontowego zarówno pod kątem technicznym jak i BHP.

Wykonujemy remonty urządzeń dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki, w tym podlegających pod UDT.