Oferta
Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła stanowią istotną część instalacji przemysłowych, a zwłaszcza rafineryjnych. Utrzymanie wymienników ciepła w odpowiednim stanie technicznym jest priorytetowe ze względów na właściwe funkcjonowanie instalacji przemysłowych. Dzięki posiadaniu wykwalifikowanej kadry oraz odpowiednich procedur serwisowych świadczymy najwyższej jakości usługi w zakresie serwisowania, remontów i modernizacji wymienników ciepła.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • skręcanie, rozkręcanie głównych połączeń kołnierzowych przy użyciu kluczy dynamometrycznych jak również naciągaczy hydraulicznych typu „hytorc”
  • wyciąganie i wkładanie wkładów przy użyciu ekstraktorów
  • korkowanie rurek wymiennikowych
  • naprawa połączeń spawanych rurka- ściana sitowa
  • dostawa nowych wkładów wymiennikowych wraz z montażem
  • dostawa całych nowych wymienników wraz z montażem
  • badania szczelności i próby hydrauliczne
  • badania nieniszczące
  • modernizacje, m.in. zmiana ilości biegów wymiennika

Dzięki doświadczonej kadrze prace prowadzone są sprawnie, dynamicznie przy zachowaniu dużego bezpieczeństwa pracy.