Oferta
Rurociągi i roboty w branży mechanicznej

Naszą główną specjalizacją jest prefabrykacja i montaż rurociągów. Wykonujemy rurociągi dla pełnego spektrum ciśnień, średnic i grubości ścianek. Posiadamy technologie spawania dla stali węglowych, niskostopowych, żarowytrzymałych, kwasoodpornych, nierdzewnych. Prefabrykujemy rurociągi zarówno w oparciu o otrzymaną dokumentację jak również w oparciu o własną dokumentację wykonawczą. Wykonujemy podparcia standardowe jak również specjalne. Dzięki dobrej organizacji pracy oraz dużemu doświadczeniu kadry osiągamy wysokie wydajności, co wielokrotnie udowodniliśmy podczas realizacji powierzonych nam zadań, a w szczególności podczas prac awaryjnych.

Dzięki doświadczonej kadrze inżynierskiej optymalnie planujemy podział rurociągów na elementy prefabrykowane z jednoczesnym minimalizowaniem spoin montażowych oraz minimalizacją strat wynikających z nadmiernych naddatków montażowych.

Dokonujemy modernizacji i napraw urządzeń ciśnieniowych w tym m.in. zbiorników, kolumn, reaktorów, wymienników ciepła oraz zbiorników magazynowych. Specjalizujemy się w trudnych zagadnieniach technicznych, gdzie wymagane jest duże doświadczenie inżynierskie jak również doświadczenie praktyczne w realizacji.  Posiadamy odpowiednie uprawnienia, certyfikaty do przeprowadzania remontów i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.