Oferta
Zakres świadczonych usług
 • prace montażowe i naprawcze na terenie zakładów petrochemicznych i chemicznych: aparaty, kolumny, wymienniki ciepła
 • prefabrykacja i montaż orurowania
 • prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych
 • prefabrykacja i montaż zbiorników
 • budowa instalacji przemysłowych
 • wyburzenia obiektów przemysłowych
 • prace konserwacyjno-serwisowe
 • remonty instalacji przemysłowych
 • zarządzanie projektami
 • planowanie i harmonogramowanie
 • naprawy wycieków
 • urządzenia warzelnicze i napełniające

Jesteśmy firmą z własnym potencjałem wykonawczym, ale pełnimy również rolę koordynacyjną i prowadzimy procesy inwestycyjne i remontowe na zasadzie generalnego wykonawcy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych usług.

Serwis bieżący
W ramach usług konserwacyjno-serwisowych świadczymy miedzy innymi usługę utrzymanie ruchu instalacji ...
Remonty planowane
Spółka świadczy kompleksowe usługi dla planowych remontów instalacji rafineryjnych i petrochemicznych.
Budowa
SPEC-REM zapewnia kompletne usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, generalnego wykonawcy i robót ...
Rurociągi i mechanika
Naszą główna specjalizacją jest prefabrykacja i montaż rurociągów. Wykonujemy rurociągi dla ...
Konstrukcje stalowe
Dla potrzeb własnych realizacji jesteśmy wstanie prefabrykować konstrukcje stalowe, posiadamy ...
Wymienniki ciepła
Wymiennik ciepła stanowią istotną część instalacji przemysłowych, a zwłaszcza rafineryjnych ...
Kolumny, reaktory, zbiorniki
Świadczymy usługi w zakresie instalacji kolumn, reaktorów i zbiorników na fundamentach i konstrukcjach ...
Zarządzanie projektami
Posiadamy odpowiednie doświadczenie dla zarzadzania małymi i średnimi budowami wliczając w to projekty pod klucz ...
Harmonogramowanie
Planowanie i harmonogramowanie to szeroka dziedzina związana z zarzadzaniem operacyjnym. Oprócz tworzenia ...
Naprawy wycieków
Wykonujemy usługi związane z naprawą wycieków i uszkodzeń rurociągów z wykorzystaniem klamr zaciskowych i materiałów kompozytowych...

Nasze uprawnienia obejmują dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla prac montażowych i spawalniczych, w zakresie modernizacji i naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów trujących, żrących oraz łatwopalnych. Posiadamy kwalifikacje technologii spawania obejmujące cztery metody spawania (111, 135, 141 i 141/111 wg EN ISO 4063) oraz po pięć grup materiałowe dla każdej z metod spawania – grupy materiałowe 1, 5, 8 ,9 i 11 wg PN CR ISO 15608. Posiadamy również certyfikat dla wytwarzania konstrukcji stalowych wg normy EN 1090-1/2 (EXC3) wraz z EN ISO 3834-3.