Aktualności
Najnowsze wydarzenia
20/10/2020

Podpisanie umowy z firmami Beruseal i Carbon Tech

W lipcu 2020 roku podpisaliśmy umowę z firmami Beruseal i Carbon Tech, w ramach której SPEC-REM S.A. będzie reprezentantem i wykonawcą usług związanych z naprawą wycieków i uszkodzeń rurociągów z wykorzystaniem klamr zaciskowych i materiałów kompozytowych. Technologia ta pozwala na prowadzenie prac naprawczych, bez konieczności zatrzymywania instalacji. Nasze działania będą realizowane na terenie Polski, Czech oraz Litwy, na zasadzie wyłączności. W ramach współpracy odbyły się również szkolenia pracowników Spec-Rem S.A. w zakresie nowej technologii.

20/10/2020

Zakończenie zadania inwestycyjnego: Wymiana chłodnic pirogazu EEA-1114A,B,C i planu organizacji robót na piecu E-BA-1114

W ramach zadania wykonaliśmy prace na instalacji Olefin II, polegające min. na: – demontażu 3-ch  wysłużonych chłodnic pirogazu o łącznym ciężarze 68 000 kg oraz rurociągów wznoszących i opadowych łączących chłodnice pirogazu z oddzielaczem pary – montażu 3-ch nowej generacji chłodnic pirogazu o łącznym ciężarze 66300 kg oraz rurociągów wznoszących i opadowych łączących chłodnice pirogazu z oddzielaczem pary.

04/06/2020

Zawarcie umowy na wymianę rurociągów obiegu zimnego na instalacji Olefin II

W dniu 15.05.2020 r. Konsorcjum Spec-Rem S.A. oraz Mostostal Płock S.A. zawarło z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, umowę na wykonanie w formule EPC zadania modernizacyjnego polegającego na wymianie rurociągów technologicznych etylenowego i propylenowego obiegu zimna oraz rurociągów eksploatowanych w ujemnych temperaturach na instalacji Wytwórni Olefin 2. Termin wykonania prac upływa 24.09.2021r. Maksymalna wartość umowy, w 80% rozliczana w oparciu o ceny jednostkowe, wynosi 137 700 000,00 zł netto.

04/06/2020

Nowa siedziba spółki SPEC-REM SA

Jest nam miło poinformować, iż od 1 maja 2020 nasza Spółka zmieniła swoją siedzibę. Znajdujemy się pod adresem: ul. Zglenickiego 46M, 09-411 Płock.  To bardzo blisko naszej poprzedniej siedziby, prace nad zakończeniem budowy ciągle trwają (budujemy halę produkcyjną) i zdjęciami podzielimy się po zakończeniu całej inwestycji. Mapka poglądowa poniżej:

03/12/2019

Razem na podbój mistrzostw świata

Serdecznie gratulujemy Pawłowi Szkopkowi zdobycia po raz 12 tytułu Mistrza Polski Superbike oraz udanych występów  w motocyklowych mistrzostwach świata FIM EWC. Spec-Rem miał przyjemność sponsorowania Pawła w sezonie 2019. (więcej…)

09/09/2019

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej

W dniu 2 września 2019 roku została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy SPEC-REM S.A. a Zespołem Szkół Technicznych w Płocku. W ramach umowy SPEC-REM został Partnerem Dydaktycznym Szkoły, który będzie organizował praktyki dla uczniów szkoły branżowej oraz technikum. Pracownicy Szkoły będą prowadzić szkolenia dla pracowników naszej Spółki.

11/06/2019

Zakończenie modernizacji zbiornika

Zakończenie realizacji zadania pt.: „Wzmocnienie ścian i wymiana izolacji zb. Wydmuchowego 37-028” w zakładzie celulozowo – papierniczym –  INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN SP. Z O.O. Prace związane z wzmocnieniem zbiornika zostały wykonane jeden dzień przed planowanym terminem.

06/06/2019

Modernizacja wieży magazynowej

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania pt.: „Modernizacja wykładziny wieży magazynowej masy celulozowej.” w zakładzie celulozowo – papierniczym –  INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN SP. Z O.O.  Projekt ma na celu zmodernizowanie istniejącej wieży celulozowej poprzez usunięcie istniejącej warstwy  laminatu winyloestrowo-szklanego i położenie plateru w postaci blach kwasoodpornych, spawanych do istniejącego zbiornika z podziałem na sekcje umożlwiające detekcje potencjalnego przecieku.

04/06/2019

Rozpoczęcie modernizacji zbiornika

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania pt.: „Wzmocnienie ścian i wymiana izolacji zbiornika wydmuchowego 37-028” w zakładzie celulozowo – papierniczym –  INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN SP. Z O.O.

31/05/2019

Instalacja przekazana do eksploatacji

Podpisano Świadectwo Odbioru Końcowego pomiędzy SPEC-REM S.A. a ORLEN Lietuva na projekt inwestycyjny „Budowa instalacji do produkcji propylenu – PPF Splitter”. Instalacja została przekazana do eksploatacji.

19/04/2019

DRW 4 – zakończenie remontu

Zakończenie remontu instalacji DRW 4, wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.

28/03/2019

Hydrokraking – zakończenie prac

Zakończenie prac remontowych na Instalacji Hydrokraking. Prace zostały zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami Klienta zachowaniem zasad BHP.

AllEscort