20/10/2020

Podpisanie umowy z firmami Beruseal i Carbon Tech

W lipcu 2020 roku podpisaliśmy umowę z firmami Beruseal i Carbon Tech, w ramach której SPEC-REM S.A. będzie reprezentantem i wykonawcą usług związanych z naprawą wycieków i uszkodzeń rurociągów z wykorzystaniem klamr zaciskowych i materiałów kompozytowych. Technologia ta pozwala na prowadzenie prac naprawczych, bez konieczn ości zatrzymywania instalacji. Nasze działania będą realizowane na terenie Polski, Czech oraz Litwy, na zasadzie wyłączności.

W ramach współpracy odbyły się również szkolenia pracowników Spec-Rem S.A. w zakresie nowej technologii.