Nasi ludzie
Poznaj nasz zespół

Spec-Rem jest spółką prywatną o prostej strukturze właścicielskiej, która znajduje pełne odzwierciedlenie w strukturze zarządczej Spółki.

Działamy szybko i elastycznie, zaś procesy decyzyjne są skoncentrowane w samej Spółce.

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

AllEscort