Aktualności
Dla akcjonariuszy
30/11/2020

Spec-Rem Spółka Akcyjna: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd SPEC-REM S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. z 2019 r.poz.1798, ze zm.), dalej: „Ustawa”, informuje, że do polskiego porządku prawnego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji spółek, która oznacza...

21/10/2020

Spec-Rem Spółka Akcyjna: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd SPEC-REM S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. z 2019 r.poz.1798, ze zm.), dalej: „Ustawa”, informuje, że do polskiego porządku prawnego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji spółek, która oznacza...

28/09/2020

Spec-Rem Spółka Akcyjna: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd SPEC-REM S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. z 2019 r.poz.1798, ze zm.), dalej: „Ustawa”, informuje, że do polskiego porządku prawnego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji spółek, która oznacza...