Projekty Unijne
Projekty Unijne
15/02/2022

Dofinansowanie ze środków unijnych

Firma zawarła Umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie ze środków unijnych Projektu: „Wdrożenie w spółce SPEC-REM wyników prac B+R i opracowanych na ich podstawie nowych produktów” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Inteligentny...

AllEscort