Oferta
Naprawy wycieków

W ramach współpracy z firmami Beruseal i Carbon Tech, SPEC-REM S.A. jest wykonawcą usług związanych z naprawą wycieków i uszkodzeń rurociągów z wykorzystaniem klamr zaciskowych i materiałów kompozytowych.

Technologia pozwala na naprawy rurociągów w przypadku wystąpienia korozji wewnętrznej i zewnętrznej, uszkodzeń mechanicznych czy uszkodzeń spoin bez konieczności zatrzymywania instalacji.

Więcej informacji znajdziesz w przygotowanych przez nas katalogach: