Oferta
Planowanie i harmonogramowanie

Planowanie i harmonogramowanie to szeroka dziedzina związana z zarządzaniem operacyjnym. Oprócz tworzenia planów i harmonogramów dla poszczególnych projektów nieodłącznie tworzone są plany i harmonogramy dla całej firmy. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie uniknąć nawarstwienia zadań w danym okresie i skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi oraz projektami.

Nasz dział wsparcia technologiczno-inżynierskiego w oparciu o stworzony harmonogram bazowy zadania przygotowuje szczegółowy Projekty Organizacji Robót z podziałem na poszczególne operacje. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie przygotować szczegółowy harmonogram realizacji zadania.

W przypadku krótkich postojów remontowych często tworzone są harmonogramy godzinowe w celu optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich oraz możliwości codziennego monitorowania stanu realizacji w stosunku do planu pierwotnego.