BHP i środowisko
Polityka dotycząca jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Chcemy być wiarygodnym partnerem dla naszych klientów, który nie tylko wykonuje roboty terminowo i w odpowiedniej jakości, ale dba o bezpieczeństwo pracy pracowników swoich i współpracujących firm. Jesteśmy w stanie spełnić najwyższe standardy w zakresie BHP i przykładamy dużą wagę do troski o środowisko naturalne.

Polityką Zarządu firmy SPEC-REM S.A. jest stałe umacnianie pozycji spółki jako liczącego się dostawcy usług w dziedzinie budowy i remontów instalacji technologicznych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego i chemicznego.

Wyznacznikami tej pozycji są:

  • dobra kondycja ekonomiczna spółki mierzona wskaźnikami rentowności, płynności i zyskiem netto
  • uznanie wśród Klientów, mierzone udziałem w rynku i wielkością portfela zleceń

W naszych działaniach stosujemy następujące zasady:

Orientacja na Klienta – powiązanie troski o zadowolenie klienta z jakością i bezpieczeństwem wyrobu oraz dbałością o ochronę środowiska

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika – jest absolutnym priorytetem, zaś działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy należą do podstawowych celów strategicznych spółki

Nieuciążliwość dla środowiska – systematyczne zmniejszanie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne w wybranych aspektach środowiskowych.

Kompetencje techniczne i szkolenia – stosowanie przodujących technologii i rozwiązań organizacyjnych sprzyjających efektywności, bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska, a także systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości jakościowej i środowiskowej całej załogi

Zgodność z prawem – ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa wyrobu i pracowników

Doskonalenie systemów zarządzania – utrzymanie i stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz SCC.

Każdy pracownik firmy SPEC-REM S.A. jest świadom swych zadań i odpowiedzialności za jakość, ochronę środowiska i zachowanie bezpieczeństwa pracy.

Kierownictwo firmy SPEC-REM S.A. deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka była w pełni realizowana.