Oferta
Kolumny, reaktory, zbiorniki

Świadczymy usługi w zakresie instalacji kolumn, reaktorów i zbiorników na fundamentach i konstrukcjach stalowych zarówno nowo budowanych instalacjach jak również modernizowanych. Instalacja nowych urządzeń na modernizowanych obiektach często spotyka się z problemem trudnego dostępu i ciasnej zabudowy. W takich przypadkach należy się wykazać szczególnymi umiejętnościami oraz dużym doświadczeniem montażowym. Dla trudnych operacji montażowych zawsze wykonywane są Projekty Organizacji Robót (POR), gdzie nasi inżynierowi przy współpracy ze sprawdzonymi biurami projektowymi tworzą detaliczny plan robót wraz z dokumentacją rysunkową, planami podnoszenia z uwzględnieniem harmonogramu robót.

Posiadamy duże doświadczenie w montażu wypełnień wewnętrznych urządzeń ciśnieniowych w tym min. kolumny i reaktory. Zakres naszej działalności obejmuje:

 • montaż półek w kolumnach
 • montaż rusztów w reaktorach
 • montaż demisterów
 • montaż dystrybutorów
 • układnie wypełnień strukturalnych w reaktorach i kolumnach
 • zasyp reaktorów wypełnieniem
 • zasyp kolumn pierścieniami
 • przygotowanie kolumny do inspekcji wewnętrznej poprzez przygotowanie „studni” inspekcyjnej

Oprócz prac instalacyjno montażowych posiadamy referencje w zakresie modernizacji urządzeń ciśnieniowych w tym min.:

 • wymiana carg w urządzeniach ciśnieniowych bez konieczności demontażu zbiornika. Posiadamy doświadczenie w wymianie dolnych carg kolumny bez jej demontażu.
 • montaż nowych króćców, włazów
 • montaż dodatkowych wzmocnień
 • wymiana elementów wewnętrznych, nowe zamocowania pod półki i wypełnienia
 • dodanie dodatkowej cargi
 • poziomowanie zbiorników magazynowych

Dla prac modernizacyjnych posiadamy odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego dla prac montażowych i spawalniczych, w zakresie modernizacji i naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów trujących, żrących oraz łatwopalnych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu w pracach na rafinerii posiadamy odpowiednią wiedze i procedury do prowadzenia prac z ogniem otwartym na eksploatowanej instalacji w oparciu o zezwolenie jednodniowe.

AllEscort