20/10/2020

Zakończenie zadania inwestycyjnego: Wymiana chłodnic pirogazu EEA-1114A,B,C i planu organizacji robót na piecu E-BA-1114

W ramach zadania wykonaliśmy prace na instalacji Olefin II, polegające min. na:

– demontażu 3-ch  wysłużonych chłodnic pirogazu o łącznym ciężarze 68 000 kg oraz rurociągów wznoszących i opadowych łączących chłodnice pirogazu z oddzielaczem pary

– montażu 3-ch nowej generacji chłodnic pirogazu o łącznym ciężarze 66300 kg oraz rurociągów wznoszących i opadowych łączących chłodnice pirogazu z oddzielaczem pary.